• Laddar data...

ESMA tillämpar nya regler för CFD handel

Investeringsmarknaden har fått nya restriktioner. ESMA (The European Securities and Markets Authority) har infört nya regler som ska skydda konsumenter från riskfyllda investeringar. Man yrkar på att CFD handelns bristande transparens är riskfyllt för investeraren och dessutom ohållbart för ett sådant komplext instrument. Syftet med lagändringarna är att skydda privata investerare i detaljhandeln från fatala investeringar.

Vad är CFD handel och Binära Optioner?

När man talar om CFD handel, som står för Contract for Difference, så talar man om kontrakt som kan köpas för att få tillgång till spekulationer kring aktier. Det är på sätt och vis som att köpa ”professionella” observationer kring till exempel aktier och valutors upp- och nedgång, utan att själv behöva köpa objektet. Det är en form av aktiehandel som är mer riskfylld.

Binära Optioner är ett instrument som kommer med CFD handeln, och du kan köpa en Binär Option genom att skriva under ett CFD kontrakt. Detta görs oftast via internet, och kan komma från internationella aktörer. En Binär Option är ett sätt att följa underliggande tillgångar hos till exempel aktier, valutor och ränta. Det finns alltså en skillnad i att handla valutor och köpa ett kontrakt som gör att du kan följa valutans upp- och nedgångar, utan att behöva investera i själva valutan.

Vilka restriktioner har ESMA gjort?

Många investerare har sett CFD handeln som ett bra derivatinstrument. Men nu har man satt käpparna i hjulen för dessa människor, med syftet att skydda konsumenten från riskfyllda investeringar. ESMA stoppar även Binära Optioner, som är starkt förknippat med CFD handeln. Du som privatperson kan till exempel köpa en Binär Option via internet, i form av ett CFD kontrakt; men nu är detta alltså olagligt.

Då konsumenten kan köpa sina CFD via internet, är säkerhetsnäten färre. När vanliga investeringar sker så vänder man sig ofta till mäklare, men dessa kontrakt kan undertecknas på internet och mellan olika länder. Man kan alltså köpa ett kontrakt från Spanien, men själv befinna sig i Sverige. Detta medför risker.

Man har följt CFD handelns utveckling och dess digitala plattformar, och gjort bedömningen att det är alltför riskfyllt för att kunna existera utan restriktioner. Handelns tilltalande yttre i form av enkla och snabba kontrakt samt låga ränta är allt för lockande för detaljhandelsinvesterare.

Den nya lagstiftningen har förhindrat möjligheten för konsumenten att förlora mer än den investerat.

Detta är ett sätt att skydda konsumenten från fördärv. Man anser också att CFD kontraktens inflytande är alltför starkt för att anses vara lämpligt och korrekt och därför vill man minska handelns inflytande på den finansiella marknaden, för att konsumenten ska tänka igenom sin investering i högre grad. Man har också kommit överens om att varna konsumenten varje gång hen ska investera i ett CFD kontrakt, genom att alltid tala om vilka risker som finns med köpet. Det är det högsta organet i ESMA som ligger bakom lagförändringarna, alltså tillsynsstyrelsen (Board Of Supervisors). Det innebär att man anser att problemet är så pass spritt och brådskande, att man vill ta till med hårdhandskarna på direkten.

För djupgående information kring de nya reglerna och vad de kommer att medföra för traders, klicka här.