• Laddar data...

76.4% av icke-professionella CFD-handlare förlorar pengar.

Vad är derivatinstrument?

Ett derivatinstrument är en form av värdepapper som har ett samband eller en koppling till framtida händelser, sedda ur ekonomisk synpunkt. Värdet på ett derivatinstrument kopplas samman i förhållande till den underliggande tillgångens värde, det vill säga aktier, obligationer, räntor, valutor eller råvaror.

De olika derivatinstrumenten

Den gemensamma nämnaren mellan de olika derivatinstrumenten är att de utgörs av två parter och ett avtal. Ena parten ansvarar för rättigheten att köpa eller sälja aktierna, råvaran eller den aktuella underliggande tillgången som derivaten är knuten till – medans den andra parten helt enkelt tar på sig skyldigheten att leva upp till avtalet. Att handla värdepapper kan verka komplicerat, men när man väl är införstådd med vad derivaten handlar om, är det inte så avancerat som det verkar. Man handlar med de olika värdepappren på finansmarknader av olika slag.

Olika finansiella derivater är:

  • Swappar
  • Warranter
  • Optioner – ett av de vanligaste derivaten
  • Terminer – ett av de vanligaste derivaten

Man delar upp dessa typer av värdepapper i två grupper – standardiserade och icke-standardiserade derivat.

  • Handel av standardiserade derivat sker på särskilda derivatbörser
  • Handel av icke-standardiserade derivat sker hos likviditetsgaranter som är en form av handelsplatser där man kan köpa finansiella tillgångar eller råvaror.

Fördelar och nackdelar med derivatinstrument

Tanken med dessa typer av värdepapper är att investerare ska kunna skaffa sig ännu högre tillgångar på längre sikt och få en högre avkastning än vad den ursprungliga investeringen skulle ge. Det är just det som gör att derivatinstrument är så pass eftertraktade – de ger större möjlighet till högre avkastning och köps som en säkerhet för framtida tillgångar. Dock finns det även baksidor med derivatinstrument – de innebär högre risker och kan lättare förlora i värde, eller i värsta fall, bli helt värdelösa. Deras värde kan svänga fort och är man inte insatt i handel med derivatinstrument överhuvudtaget, så bör man helst inte investera i sådana innan man läst på ordentligt.

Detta har lett till att man numera också kan handla med risker eller försäkra sig mot minskat värde om börsen faller. Det innebär att man kan köpa derivat som ökar i värde om en värdeminskning skulle inträffa på det underliggande värdepappret. Risken minskar, med andra ord. Priset som betalas är således en premie eller en försäkran mot en potentiell värdeminskning på den underliggande tillgången. Man kan jämföra det med ett försäkringsbolag och en kund som vill försäkra sig mot brand och därmed betalar en premie till bolaget för att vara säker på att få ut så mycket som möjligt i ersättning om huset, mot förmodan, i alla fall skulle brinna ned.

Säkerhetskrav och bevakning

Det finns de derivat som kräver mer säkerhet och bevakning än andra, även om alla varianter fordrar detta. De derivatinstrument som kräver daglig bevakning är optioner och terminer som också hör till de vanligaste i handeln. Anledningen till säkerhetsåtgärderna, som oftast innebär att du har pengar på ett konto, är att dessa derivat varierar kraftigt i värde och pris. Detta betyder också att du kan behöva skjuta in ytterligare säkerhet vid behov och det är just därför som daglig kontroll av pris och värde måste genomföras. Har du inte tillräckligt med säkerhet, kan din derivat säljas, oavsett om det är självvalt eller inte. Det kan innebära förlust för dig.