• Laddar data...

Vad är ”mining” när man talar om kryptovalutor?

Många köper kryptovalutor genom växlingstjänster eller användare, men det går också att tjäna kryptovalutor genom att använda sin dator. Det är den processen som kallas för ”mining”. Vanliga användare kan inte använda mining för Bitcoin, men däremot för nya valutor.

Blockchain

För att förstå mining kan det vara bra att känna till hur tekniken bakom virtuella valutor ser ut.
Den gemensamma teknik som alla stora kryptovalutor använder sig av kallas blockchain, eller blockkedja. Det är en gemensam databas som lagrar alla transaktioner som genomförs av en särskild kryptovaluta. På detta sätt kan en användare granska alla transaktioner som gjorts ända tillbaka till den allra första. Blockkedjan är spridd över världen och omfattar miljontals datorer som kan jämföra information sinsemellan. Detta för att en betalning inte ska kunna förfalskas.

Mining utav kryptovalutor

Mining kryptovalutor
Ett kluster av hårdvaror som minar kryptovalutor.

Att jämföra blockkedjan med en vanlig bank ger lite förståelse för hur mining fungerar. När man handlar med vanliga pengar över nätet finns ett system som gör att man inte kan använda samma pengar flera gånger. När man handlar med kort över internet är det banken eller företag som Mastercard och Visa som fyller den funktionen. Handlar man med kryptovalutor finns ingen mellanhand, utan pengarna flyttas direkt från ett konto till ett annat. Istället för att till exempel en bank granskar att en överföring är korrekt, använder man sig av ”mining”. Det betyder att andra användare i nätverket bekräftar att transaktionen är äkta. För detta blir man belönad med både en transaktionsavgift och genom att erhålla ny virtuell valuta. Man kan alltså tjäna pengar på att syna andras transaktioner. Hundratals, kanske tusentals användare världen över hjälper till att bekräfta transaktioner, utan inblandning av banker. Eftersom detta är både tidskrävande och ett komplicerat matematiskt arbete belönas miningen med pengar.

Hashvärden

Miningen bygger på att räkna ut mängder av hashvärden i jakten på värdet med rätt kriterier. Ett hashvärde är ett unikt värde i form av till synes slumpmässiga siffror och bokstäver i en lång sträng. Tanken med hashvärde är att det ska vara omöjligt att räkna bakåt för att se var värdet kom ifrån. Det går heller inte att göra med dagens teknik. Det enda sättet är att göra uträkningen på ursprungsvärdena och sedan jämföra. Olika valutor använder olika formler. Om man till exempel använder Bitcoin läggs överföringen i ett block med andra betalningar som behöver granskas. Listan med avsändare, mottagare och summa är en av delarna som behövs för att räkna ut ett hashvärde. Om någon försöker manipulera listan ändras hashvärdet och skiljer sig från det värde andra fått fram. Betalningarna bildar ett block och varje nytt block räknas fram utifrån värdet av det föregående, så att det bildar en lång kedja. Om en enda liten bit ändras bryts hela kedjan. En tredje komponent som behövs är värdet ”Nonce”, som ändrar hashvärdets utseende. Bitcoin har regler för hur ett hashvärde från ett block ska se ut. För att hitta rätt värde måste man ha listan med transaktioner, hashen från föregående block och kombinera dessa två med ett gissat Nonce-värde. Träffar man rätt läggs blocket till i blockkedjan och det skapas 25 nya Bitcoins som tillfaller den som gissat rätt. Ju fler värden man kan gissa på kortast möjliga tid, desto mer tjänar man.

Tjäna på mining

Hur mycket man kan tjäna på mining varierar och är beroende av flera faktorer.

  • Algoritmens svårighetsgrad
  • Konkurrensen om samma valuta
  • Datorns beräkningar per sekund
  • Hur mycket valuta som skapas vid en lösning
  • Valutans värde för stunden
  • Elkonsumtionen